1
min read
A- A+
read
Webinar – Long-Term Energy Planning for Carbon Neutrality in EU Cities and Regions

18 grudnia 2019 r., godz. 10:00 CET

Ustanawiając ambitne cele w zakresie klimatu i energii na lata 2030 i 2050, Unia Europejska stała się liderem w walce ze zmianami klimatu. Wyznaczony przewodniczący nowej Komisji UE ogłosił, że walka ze zmianami klimatu ma ogromne znaczenie w dążeniu do neutralności kontynentu pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Jednak dla osiągnięcia neutralności węglowej, wypełnienia Porozumienia Paryskiego, niezbędna jest ścisła współpraca na wszystkich szczeblach władzi społeczeństwa obywatelskiego. W końcu powodzenie transformacji klimatycznej i energetycznej zależy od umiejętności zaangażowania różnych władz lokalnych w zarządzanie tą zmianą, zaczynając od najlepszych praktyk, ale także od zrozumienia lokalnych ograniczeń i przeszkód. Ale jak zaplanować lokalne działania w dziedzinie klimatu? Jakie ramy zarządzania są potrzebne? I w jaki sposób miasta i regiony mogą iść naprzód, wdrażając ambitne działania w dziedzinie klimatu?

Wspieranie samorządów w długookresowym planowaniu energetycznym i klimatycznym jest właśnie celem projektu  C-Track 50, który ma na celu mobilizację władz publicznych oraz wspieranie ich w opracowywaniu, finansowaniu i wdrażaniu ambitnych zintegrowanych planów działań na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej i klimatycznej. C-Track 50 wspiera co najmniej 116 planów działania w zakresie zrównoważonej polityki energetycznej i klimatycznej oraz rozwija ponad 105 propozycji finansowania wdrażania działań / projektów w zakresie zrównoważonej energii i klimatu.

Pierwsze z dwóch webinariów C-Track 50 zostało zrealizowane 18 grudnia. Prelegenci reprezentowali miasta i regiony wiodące w realizacji zadań w Europie, a inni uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat aktualnej unijnej i światowej polityki energetycznej i klimatycznej, a także zainspirować się wzorowymi projektami w zakresie zrównoważonej energii, odkrywając nowe narzędzia i najlepsze praktyki w planach energetycznych i klimatycznych w celu osiągnięcia neutralności węglowej.

Program

  1. WprowadzenieAlexandra Papadopoulou, National Technical University of Athens 
  2. Co po COP25: perspektywa lokalnych władz, Roberto Rinaldi, Committee of the Regions
  3. Zrównoważone Tampere 2030Elina Seppänen, City of Tampere
  4. Doświadczenie w regionie Auvergne-Rhône-Alpes, Catherine Premat, AURA-EE
  5. Doświadczenia gminy ChaniaDr. Charalampos Litos
  6. Sesja pytań i odpowiedzi

Nagranie z webinarium można znaleźć tutaj.