1
min read
A- A+
read
Accelerating transition: How cities and regions make a difference

Projekt C-Track 50 na COP25 w Madrycie

Ścisła współpraca między wszystkimi szczeblami rządowymi i społeczeństwa obywatelskiego jest kluczowa do osiągnięcia neutralności węglowej. Sukces transformacji zależy od zdolności do dostosowania rozwiązań niskoemisyjnych, a można to osiągnąć jedynie poprzez zaangażowanie władz lokalnych.

Jakie są najbardziej skuteczne i opłacalne rozwiązania w zakresie redukcji emisji w miastach? Czy wystarczy dostosować istniejące rozwiązania klimatyczne? Jakie ramy zarządzania są potrzebne do wspierania transformacji? W jaki sposób można systematycznie rozliczać wysiłki miast na rzecz łagodzenia zmian klimatu, na przykład w sprawozdaniach krajowych?

W przyszłym tygodniu kraje z całego świata spotkają się w Madrycie (Hiszpania) na 25. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP25). Wcześniejsze spotkania doprowadziły do przełomowych porozumień, takich jak porozumienie paryskie, które było wynikiem COP21.

W dniu 7 grudnia 2019 r. projekt C-Track 50 zostanie zaprezentowany podczas wydarzenia towarzyszącego współorganizowanego przez partnerów projektu ICLEI Europe, miasto Cascais (PT), fiński fundusz innowacji Sitra i Komitet Regionów UE (od godziny 12:30 do 14:00).

Wydarzenie będzie opierało się na kluczowych spostrzeżeniach z tego i innych projektów „Horyzont 2020”, raporcie Nordic Green to Scale for Cities and Communities oraz Talanoa Dialogues, a udział wezmą przedstawiciele zgłaszający z pierwszej ręki działania strategiczne i polityczne w celu zwiększenia skali rozwiązań i wzmocnienia współpracy na wielu poziomach.