1
min read
A- A+
read
img
img
img
img

C-Track 50 uczestniczył w konferencji poświęconej planowaniu, dzieląc się doświadczeniami nt. planowania długookresowego oraz podkreślając rolę oddolnego podejścia do neutralności węglowej. Konferencja dotyczyła postępów w realizacji średnio- i długoterminowych celów Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii przy jednoczesnym podsumowaniu przygotowań do krajowych planów w zakresie energii i klimatu (KPEK) we wszystkich państwach członkowskich UE. Uczestnicy, wśród których przedstawiciele Komisji Europejskiej i Dyrekcji Generalnej ds. Energii rozmawiali o szansach Europy na stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Ponadto przedstawiciele projektów finansowanych przez UE przedstawili wyniki swoich projektów i omówili, w jaki sposób ich przyszłe działania zostaną włączone w ramy polityczne unijne i krajowe. Więcej