1
min read
A- A+
read
img
img
img

Forum Inwestycyjne Porozumienia Burmistrzów - Rynek finansowania efektywności energetycznej prezentuje udane projekty dotyczące finansowania adaptacji do zmian klimatu, efektywności energetycznej, czystej mobilności i planowania energetycznego, a także inicjatyw realizowanych w całej Europie w celu wsparcia rynku finansowania klimatu i zrównoważonej energii. C-Track 50 był częścią tegorocznej imprezy w Brukseli, aby zaprezentować swoje prace nad zagadnieniem innowacyjnego i zrównoważonego planowania energetycznego.

W pierwszej połowie projektu, po serii okrągłych stołów z udziałem krajowych i regionalnych interesariuszy w 11 krajach UE, projekt C-Track 50 opracował zalecenia dotyczące priorytetów krajowej polityki energetycznej na rok 2050. Ponadto zalecenia te koncentrują się również na poprawie zarządzania wielopoziomowego pomiędzy wszystkimi poziomami, zintegrowanymi poziomo lub pionowo, w celu dalszego ułatwienia przechodzenia do neutralności węglowej do 2050 r. Kluczowe wyniki zostały przedstawione władzom publicznym, a także interesariuszom z instytucji biznesowych i finansowych z całej Europy podczas innowacyjnej sesji na temat planowania zrównoważonego energii w dniu 19 lutego. Ponadto na podstawie doświadczeń chorwackich wyciągnięto wnioski z pracy na szczeblu lokalnym na rzecz neutralności węglowej, a także najlepsze praktyki dotyczące gromadzenia i analizy danych oraz alternatywnych programów finansowych (np. finansowanie społecznościowe i fundusze odnawialne).

Forum Inwestycyjne Porozumienia Burmistrzów - Rynek finansowania efektywności energetycznej organizowane jest przez Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej ds. Energii i Działań Klimatycznych oraz EASME wraz z Porozumieniem Burmistrzów. Aby zobaczyć program tegorocznej edycji, kliknij tutaj. Aby zobaczyć pełną listę opisanych projektów, kliknij tutaj.

Aby przeczytać o zaleceniach politycznych C-Track 50 dotyczących zarządzania wielopoziomowego oraz priorytetów energetycznych i klimatycznych w UE, kliknij tutaj.

Prezentacje z wydarzenia można pobrać poniżej.