1
min read
A- A+
read
img
img
img

Piąte spotkanie projektowe C-Track 50, zrealizowane w Poznaniu w Polsce, w dniach 12 i 13 lutego 2020 r., miało na celu omówienie postępów prac w ciągu ostatnich 5 miesięcy i przedstawienie ogólnych osiągniętych dotychczas wyników. W centrum dyskusji znalazły się również nadchodzące kroki i planowanie pracy na nadchodzące miesiące. Bieżące zadania ze współpracującymi gminami dotyczą zapewnienia wsparcia technicznego przy opracowywaniu regionalnych / lokalnych planów polityki energetycznej i klimatycznej na 2050 r., a także ułatwienia dostępu do finansowania dla kluczowych projektów priorytetowych.

Spotkanie projektowe zostało zrealizowane równolegle z działaniami na rzecz budowania potencjału w zakresie innowacyjnych narzędzi i mechanizmów finansowania dla wybranych przykładów studiów przypadku z krajów projektu C-Track 50. W ramach tego wydarzenia dotyczącego budowania potencjału zaprezentowano rolę finansowania przez strony trzecie i partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach realizowanych przez gminy wraz z innowacyjnymi narzędziami finansowania z regionu Alp Rodan. Ponadto omówiono prezentacje dotyczące przypadku spółdzielni energetycznych z powiatu Neustadt an der Waldnaab w Niemczech, instrumentów finansowania poza dotacjami w Hiszpanii oraz innowacyjnych instrumentów finansowania z Madery w Portugalii. Rola obywateli w transformacji energetycznej (finansowanie społecznościowe w systemach fotowoltaicznych) i C-Voucher (cykliczne łańcuchy wartości w ramach regionalnych strategii na rzecz innowacji europejskich) to tylko niektóre z innych tematów omawianych podczas tej sesji.