1
min read
A- A+
read
widok zanonimizowany

widok zanonimizowany

widok zanonimizowany

W dniu 22 lipca 2020 r. odbyło się webinarium adresowane do tych wielkopolskich gmin, które nie uczestniczą bezpośrednio w projekcie C-Track 50. Celem wydarzenia było przekazanie informacji nt. budowania potencjału władz lokalnych w kontekście wyzwań związanych z adaptacją lokalnych samorządów do zmian klimatu. Program pierwszej części wideokonferencji miał na celu przybliżenie uczestnikom głównych celów projektu C-Track 50 oraz prezentację narzędzi i najlepszych praktyk w opracowaniu zintegrowanych planów zrównoważonej energii i klimatu, w tym zastosowanie szablonu SECAP, pomocnego przy aktualizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej do tego standardu.

W części drugiej przybliżono uczestnikom zagadnienia z zakresu planowania energetycznego i roli struktur wspierających, w tym doświadczenia gmin bezpośrednio zaangażowanych w projekt C-Track 50 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z realizacji tego projektu. Dyskusja i pytania do prelegentów poprzedzone zostały ostatnią w tym dniu prezentacją na temat finansowania projektów w zakresie zrównoważonej energii, w tym modelu finansowania typu ESCO.

Warsztaty spotkały się dużym zainteresowaniem, czego efektem były m.in. prośby o przesłanie prezentacji oraz szablonu SECAP opracowanego na bazie arkusza kalkulacyjnego.