1
min read
A- A+
read
drugie spotkanie bilateralne
drugie spotkanie bilateralne
drugie spotkanie bilateralne
drugie spotkanie bilateralne

W dniu 8 października 2020 r. z wykorzystaniem platformy internetowej ZOOM odbyło się drugie spotkanie bilateralne z przedstawicielami samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsze spotkanie tego typu miało miejsce w listopadzie 2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej. Celem obecnego spotkania było omówienie efektów realizacji projektu C-Track 50, które można by wdrożyć w województwie partnerskim. W spotkaniu uczestniczyło 16 pracowników dwóch departamentów UMWW-M: Departamentu Ochrony Środowiska oraz Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Omawiana tematyka spotkania dotyczyła m.in.:

  • rekomendacji w zakresie usprawnienia współpracy z władzami publicznymi na różnych poziomach zarządzania;
  • długoterminowego zintegrowanego planowania polityki energetycznej w celu osiągnięcia neutralności węglowej (metodologia, źródła danych i działania);
  • dobrych praktyk w udzielaniu wsparcia władzom lokalnym w zakresie planowania energetycznego i ubiegania się o finansowanie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej a także ich aktywizacji;
  • kluczowych uwag przy ustalaniu regionalnych i lokalnych strategicznych priorytetów polityki energetycznej i klimatycznej do 2050 r. (studium przypadku projektu C-Track 50);
  • dobrych praktyk odnośnie osiągania możliwej neutralności w emisji CO2 do roku 2050 (przykłady z krajów partnerskich projektu);

  • oceny warunków wymiany doświadczeń.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, w trakcie której pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego podzielili się swoimi wnioskami odnośnie możliwości implementacji efektów projektu C-Track 50 na swoim terenie.