1
min read
A- A+
read
warsztaty_gminy Warmia&Mazury
warsztaty_gminy Warmia&Mazury
warsztaty_gminy Warmia&Mazury
warsztaty_gminy Warmia&Mazury

W dniu 12 października 2020 r. odbyły się warsztaty organizowane w formule webinarium, za pośrednictwem platformy ZOOM, adresowane do gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Rekrutacja uczestników była możliwa dzięki wsparciu udzielonemu przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem wydarzenia było przekazanie informacji gminom bezpośrednio nie zaangażowanym w projekt C-Track 50 na temat budowania ich potencjału w kontekście wyzwań związanych z adaptacją lokalnych samorządów do zmian klimatu. Program pierwszej części wideokonferencji miał na celu przybliżenie jej uczestnikom głównych celów projektu C-Track 50 oraz prezentację narzędzi i najlepszych praktyk w opracowaniu zintegrowanych planów zrównoważonej energii i klimatu, w tym zastosowanie szablonu SECAP, pomocnego przy aktualizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej do nowego standardu. W drugiej części spotkania jego uczestnikom przybliżono zagadnienia z zakresu planowania energetycznego i roli struktur wspierających, w tym doświadczenia wielkopolskich gmin bezpośrednio zaangażowanych w projekt C-Track 50 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, będącego polskim koordynatorem tego projektu. Ostatnia prezentacja dotyczyła możliwości finansowania projektów w zakresie zrównoważonej energii, w tym modelu finansowania typu ESCO. Spotkanie zakończyła dyskusja z przedstawicielami gmin, którym po spotkaniu rozesłano materiały z przeprowadzonych warsztatów.