1
min read
A- A+
read
MZ
SP1
SP

W dniu 15 kwietnia 2021 r. na platformie ZOOM odbyły się kolejne warsztaty w formule webinarium adresowane do gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Tematyka spotkania dotyczyła planowania energetycznego w gminie oraz uwzględnienia w planowaniu działań adaptacyjnych do postępujących zmian klimatu. W spotkaniu uczestniczyło 17 przedstawicieli z 11 gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

W pierwszej części spotkania przybliżono jego uczestnikom główne cele projektu C-Track 50, omówiono również elementy planowania energetycznego oraz doświadczenia z realizacji projektu C-Track 50. W drugiej części warsztatów przedstawiono zastosowane w realizacji projektu C-Track 50 narzędzia oraz najlepsze  praktyki w opracowaniu zintegrowanych planów zrównoważonej energii i klimatu, w tym zastosowanie szablonu SECAP, pomocnego przy aktualizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej do nowego standardu. Po zakończeniu spotkania do zainteresowanych uczestników rozesłane zostały materiały z przeprowadzonego webinarium.

Dziękujemy pracownikom Departamentu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  i  Rolnictwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za okazaną pomoc w rekrutacji uczestników warsztatów.