1
min read
A- A+
read
EZŁ
SECAP
arkusz

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyły się trzecie już warsztaty w formule webinarium adresowane do gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli z 17 gmin. Rekrutacja uczestników, tak jak tydzień wcześniej, była możliwa dzięki wsparciu Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tematyka warsztatów dotyczyła szeroko rozumianej polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie krajowym i unijnym. W pierwszej części warsztatów przybliżono uczestnikom dotychczasowe rezultaty z realizacji projektu C-Track 50, które można wykorzystać w gminach bezpośrednio nie zaangażowanych w projekt, jak również elementy planowania polityki energetycznej w celu osiągnięcia możliwej neutralności węglowej. W drugiej części spotkania przedstawiono zagadnienia z zakresu planowania energetycznego, w tym doświadczenia wielkopolskich gmin bezpośrednio zaangażowanych w projekt C-Track 50 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, będącego polskim koordynatorem tego projektu.

Po zakończeniu wideokonferencji do zainteresowanych uczestników rozesłane zostały materiały z przeprowadzonego webinarium.