Spotkanie inicjujące

Kick-off meeting

Spotkanie inaugurujące projekt C-Track 50 odbyło się w Funchal (Madera) 11 i 12 kwietnia 2018 roku. Była to doskonała okazja dla partnerów do osobistego spotkania, poznania się i szczegółowego omówienia nadchodzących wydarzeń i działań, które stanowią podstawę pomyślnej przyszłej współpracy.