1
min read
A- A+
read
meeting
meeting

Cea de-a treia întâlnire a proiectului C-Track 50 a avut loc la Oviedo, Spania, în zilele de 5 și 6 februarie. Pe lângă prezentarea progresului activității și a etapelor viitoare, s-a pus accentul pe formularea de recomandări privind prioritățile politicii energetice naționale pentru 2050 și pe promovarea cooperării și guvernanței pe mai multe niveluri, precum și pe planurile regionale / locale privind politica în domeniul energiei și schimbărilor climatice pentru același orizont de timp. Mai precis, partenerii au prezentat rezultatele lor naționale și regionale, transferând cunoștințe referitoare la subiectele menționate mai sus și discutând asemănările și provocările cu care se confruntă. Alte domenii tematice, cum ar fi finanțarea pentru punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul energiei durabile și difuzarea rezultatelor C-Track 50, au fost, de asemenea, o parte a primei zile a reuniunii. A doua zi a fost dedicată unei activități de consolidare a capacităților privind planificarea energiei durabile (de exemplu, decarbonizarea încălzirii și răcirii, mobilitatea urbană, combustibilii alternativi), în cadrul cărora partenerii au făcut schimb de bune practici și experiențe.