1
min read
A- A+
read
img

Cea de-a 4-a ședință a proiectului C-Track 50, organizată la Atena, Grecia, în data de 18 septembrie, a avut ca scop discutarea progresului implementării proiectului pentru primele 18 luni, având în vedere următorul raport intermediar, dar și modificările pentru următoarele etape. În acest scop, au fost prezentate rezultatele meselor rotunde naționale privind recomandările privind prioritățile politicii energetice naționale pentru 2050. Mai mult, un subiect semnificativ a fost formularea Planurilor de politică regională / locală pentru energie și climă pentru anul 2050 și fișele proiectului, identificarea nevoilor autorităților locale în această direcție, precum și provocările pe care partenerii le întâmpină în timp ce lucrează cu acestea. Întâlnirea proiectului a fost realizată din nou cu o activitate de consolidare a capacităților privind planificarea energetică durabilă pe termen lung și guvernanța pe mai multe niveluri, unde partenerii au făcut schimb de experiențe, mai ales după discuțiile mesei rotunde a UE.